Bestyrelsesmedlem

Heidi Lemvig

Bestyrelsesmedlem

Kontaktperson vedr. gymnastik og Fodbold

Jeg har valgt at gå ind i bestyrelsen for at være med til at udvikle vores dejlige forening til gavn for både børn og voksne. Jeg elsker foreningslivet, hvor frivillighed er nøgleordet, og det gode fællesskab i bestyrelsen samt på tværs af foreningen er medvirkende til, at jeg bliver ved år efter år.