Bestyrelsesmedlem

Gitte Jespersen

Bestyrelsesmedlem

Kontaktperson vedr. badminton og Volleyball

Jeg vil gerne gøre en indsats for lokalsamfundet og være med til at få tingene til at ske.
Jeg synes, vi har en god foreningog en velfungerende bestyrelse, hvor vi hygger os og
har det godt sammen, også privat.