SAMSPIL

Samspil er en sammenslutning af foreningerne i Rinkenæs, institutioner, samt menighedsrådet i Rinkenæs.

Bestående af: Menighedsrådet, KFUM-Spejderne, Rinkenæs frivillige Brandværn, Skolen, Børnehuset, Aftenskolen, RUIF, Vennekreds for Dalsmark plejehjem og Borger-Familie-foreningen.

Sammenslutningen stå bag udgivelsen af bladet SAMSPIL, der udkommer 5 gange årligt i Rinkenæs sogn. Sidste nye er at der forsøges at oprette et lokal- eller landsbyråd i Rinkenæs.

Formål: 
Samspils formål er at være formidler af informationer fra foreninger, institutioner, klubber og korps i Rinkenæs 5 gange om året

Medlemmer:
Alle foreninger (dog ikke politiske), institutioner, klubber og korps kan optages som medlemmer

Ledelse:
Samspil ledes af et repræsentantskab, der udgør en repræsentant fra hver forening / institution, klub eller korps.

Økonomi:
Bladets udgifter dækkes af indtægter fra annoncer og kontingenter Samspil skal kunne hvile i sig selv.

Kontingent og annoncepris fastsættes hvert år af repræsentantskabet.